„A női személyiség alakulásának folyamata tele van belső
küzdelmekkel és örömteli felfedezésekkel. Ha a nő saját személyiségének tudatára ébred,
élete igazi virágzásnak indul.”

Írjon nekünk!

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ha bármilyen kérdése, véleménye, ötlete, javaslata van, kérjük, írjon nekünk! Email-címeinket a Kapcsolat menüpont alatt is megtalálja.

Hírlevél

Ha szeretne értesítéseket kapni eseményeinkről, programjainkról, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Videóink megtekintése - kattintson!

Nincsenek képek

Kapcsolódó érdekességek

Partnereink

Magyar Női
Érdekérvényesítő Szövetség
Perczelné Kozma Flóra Nőegylet
Perczelné Kozma Flóra Nőegylet

Bejelentkezés tagoknak

Kövessen minket a Facebookon!

Látogatók

9.png2.png0.png9.png9.png0.png
Ma395
Tegnap772
A héten395
A hónapban10847
Összesen920990

Látogató adatai

  • Ip-cím: 3.238.71.155
  • Böngésző: unknown
  • Verziószám: unknown
  • Operációs rendszer: unknown

Jelenleg

10
látogatónk van

2024. április 15. hétfő, 11:46

Magunkról

 

Figyelmébe ajánljuk bemutatkozó videónkat!

 

Filmünk alapjául a Hatos Csatorna Vallás és kultúra című műsorának 2014. május 9-i adása szolgált, melynek vendége egyesületünk elnöke, Dr. Perintfalvi Rita volt.
Videófilmünk elkészítése során az egyesületünket bemutató részeket emeltük ki. A beszélgetés vágatlanul, teljes terjedelmében megtekinthető itt.

Ezúton is köszönjük a Hatos Csatornának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta felvételét!

Verebics PetraPetra 2010-ben szerzett BA diplomát az ELTE BTK esztétika-vallástudomány szakirányán, 2011-ben MA diplomát az EHÉ-n biblikus teológia szakirányon, 2011-2015 az EHE DI hallhatója, 2010 óta a CEU–ELTE Középkortudományi Könyvtárának könyvtárosa.
Kutatási területei: zsoltárok, identitás- és genderkérdések, zsidó-keresztény párbeszéd, Ószövetség és irodalomtudomány.

Életrajza
Fordítói, szerkesztői, lektori tevékenysége

 

Tagság

A Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesülete várja olyan nők érdeklődő jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnának az Egyesület munkájába.

A tagfelvétel feltétele az alapvető célkitűzéseinkkel való egyetértés: a nők és férfiak társadalmi igazságosságának támogatása, az ökumené és a vallásközi párbeszéd szorgalmazása.

Az Egyesület tagja lehet bármely, a teológia művelése iránt elkötelezett Magyarországon élő nő, aki az Egyesület alapszabályát belépési nyilatkozat aláírásával elfogadja és a tagdíjat megfizeti. Aki teológusként, vallástudósként, vallásfilozófusként, lelkészként, spirituális vezetőként, hittanárként, vallási önképző csoport vezetőjeként stb. elméleti vagy gyakorlati szinten foglalkozik a teológiával, a vallásokkal.

Pártoló tagság

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki ugyan nem felel meg a rendes tagság feltételeinek, de az Egyesület céljaival egyetért és működését éves tagdíj vagy adomány formájában támogatja.

Az MTÖE szeretne egy pártoló tagsági bázist kiépíteni maga köré. Ennek oka, hogy szervezetünk semmiféle hivatalos forrásból nem részesül támogatásban. Viszont ahhoz, hogy munkánkat hatékony módon végezhessük és a magunk inkluzív gondolkodását,  – amely nem ismer semmiféle nemi, társadalmi és vallási kirekesztést –  minél szélesebb körben, mind egyházainkban ill. vallási közösségeinkben, mind pedig a társadalomban elterjeszthessük szükségünk van anyagi forrásokra. Így lehetőségünk lenne előadássorozatok, konferenciák, vitafórumok stb. szervezésére, publikációk írására és a honlapunk fejlesztésére, amely nagyon fontos eszköze annak, hogy tudásunkat megoszthassuk másokkal.

Emellett a pártoló tagság erkölcsi és érzelmi támogató ereje is nagyon fontos a számunkra! Ez tudná mutatni nekünk és egyházainknak ill. vallási közösségeinknek, hogy azok az elvek, amelyekre teológiánkat és gondolkodásunkat építjük mások számára is nagyon fontosak. És itt nemcsak a vallásos emberekre, hanem az egész társadalomra is gondolunk, hiszen munkánk nagyon komoly társadalmi felelősséggel is jár.

Ha a tagság és pártoló tagság ügyében bármiféle kérdése van, forduljon bizalommal az MTÖE elnökéhez: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.!

A megkeresésnek már előre is örülünk!

Dr. Perintfalvi Rita, elnök
és az MTÖE vezetősége:
Dr. Hrotkó Larissza, Bárdosy Éva, Halmi Krisztina

2013-ban úgy döntöttünk, hogy vagyunk már olyan erősek befelé, hogy kiléphetünk a közönség elé megmutatni, hogy mi is az a női teológia, és hogy miben más, mint a tradicionális teológia. Ehhez a misztika témáját választottuk, mely érdekes és vonzó a ma embere számára.

Misztika-sorozatunk két részből állt. Az egyiknek az Evangélikus Hittudományi Egyetem, a másiknak pedig a jezsuita rendtartomány által fenntartott Párbeszéd Háza adott helyet.


A misztika jelentősége az ökumené szempontjából

A tradicionális teológiában sokszor a felekezetek és vallások közötti ellentét kerül előtérbe. A misztika gondolatisága viszont azt hangsúlyozza, hogy az ellentétek kiemelése nem szükségszerű, csupán esetleges. Lehet találni olyan utat, amely nem eltaszít, hanem összeköt.

Ez egy természetesen megélhető út, olyan mint egy lélegzetvétel. Magától értetődik, oda sem kell figyelni rá és mégis jelen van.

Persze a vallásközi- és felekezetközi párbeszéd közel sem ilyen egyszerű. Ezt a fajta párbeszédet tanulni kell, el kell sajátítani a kultúráját. Le kell vetkőzni hozzá rengeteg félelmet, és meg kell tanulni azt, hogy egy másik vallási tradíció sajátosságainak megbecsülése nem jelent szinkretizmust, és nem jelenti a saját tradíció elveinek, súlypontjainak feladását sem. Sok ember – teljesen érthető módon – azonosítja magát a saját vallási tradíciójával, így egy kicsit személyében is veszélyeztetve érzi magát, hogy mi lesz akkor a vallásához való kötődéssel, a saját hagyomány szeretetével, ha hirtelen egy másik vallási hagyományban is meglátja a jót, a szépet, a vonzót.

Ezen a téren van bőven dolgunk még. Mi hiszünk abban, hogy éppen a misztika „mint gondolkodást és társadalmat formáló erő” képes arra a fajta nyitottságra, toleranciára, ami megtalálja az egységet a különbözőségben. A keresztény misztikus gondolkodók mindig is azt képviselték, hogy lehet párbeszédbe kerülni a másfajta gondolkodással, hiszen Jézus által és istengyermekiségünk által mindannyiunkban van valami közös. A misztika mint tapasztalat az egység megtapasztalását jelenti. Az ember és az ember össze van kötve a valóság egy mélyebb síkján, nekünk csak nyitottabbá kell válnunk erre a mélyebb valóságra és akkor érthetővé válik minden, szinte teljesen magától.

 

Szernecz Zoltán pártoló tagunk munkája

Ökumenikus Teológusnő Egyesület vagyunk, mégpedig vallásközi értelemben ökumenikus. Ennek megfelelően jelenleg evangélikus és katolikus felekezethez tartozó teológusnők, hittanárok, lelkipásztori munkában tevékeny lelkésznők valamint egy a zsidó hittudományt művelő társnőnk alkotják társaságunkat. Jelenleg tíz tagunk van, de mindig vannak új érdeklődőink is, méghozzá szerencsére egyre többen.

Nyitottak vagyunk a határtudományok (szociológia, pszichológia, pedagógia stb.) művelői iránt is. Érdeklődő hallgatóként vagy szimpatizánsként pedig bárki részt vehet találkozóinkon, előadásainkon, konferenciáinkon.

2007-es megalakulásunkat követően jó pár évig elsősorban tudományos műhelyként működtünk, amely teret és lehetőséget biztosított egy ökumenikus párbeszéd és teológiai együttgondolkodás számára. Ebben az időben még formálódott a közösségünk, ezért elsősorban befelé próbáltunk építkezni, hogy aztán később majd egy igazi élő közösséggé összeforrva kiléphessünk a nyilvánosság elé, amit 2013 februárjában meg is tettünk.

Korábbi műhelyeink az istengyermekek szabadságában gondolkodók és kérdezők fórumai voltak, ahol teológiai és spirituális szellemi-lelki táplálékot kínáltunk egymásnak. Havi rendszerességgel ültünk össze és mindenki a saját területéről hozott egy előadást a többiek számára. Az ökumenikus nyitottság körünkben folyamatosan élő valóság volt: a közös hit hullámhosszán maradva sosem azt kerestük, ami elválaszt, hanem ami összeköt bennünket. Anélkül, hogy egy kicsit is belecsúsztunk volna bármiféle „szinkretizmusba”.
 

Az egyesület megalapításának ötlete

Egyesületünk elődje egy európai szervezet még pedig az ESWTR (European Society of Women in Theological Research) magyar tagozataként jött létre 2000-ben. Maga a Svájcban alapított anyaszervezet 1986 óta létezik, jelenleg több, mint 600 tagot számlál, rendkívül színes és sokarcú. Egyesületünk elnöke 2009 óta az európai egyesület nemzetközi vezetőségének is tagja.

Az MTÖE elsősorban konferenciák megszervezése által kapcsolódik az anyaszervezethez. Ennek megfelelően Budapesten 2005-ben megrendezte a 11. Nemzetközi ESWTR Konferenciát „Hídépítés a sokszínű Európában” címmel. Fontosnak tartottuk akkor, hogy a nagy európai szervezetnek némi „kelet-európai” látásmódot is adjunk, hiszen a magyar teológia úgy válik részévé az európai teológiának, hogy sajátos kérdésekkel is foglalkozik, és szemlélete, mentalitása is eltér a nyugati modelltől.

A nagy nemzetközi konferenciák mellett kisebb regionális konferenciák segítik a rendszeres tapasztalatcserét és a tagok szellemi, spirituális gazdagodását. Nagy örömünkre szolgált, hogy 2010. augusztus 26-29 között Budapesten rendezhettük meg a soros közép-kelet európai konferenciát. A konferencia intézményi hátterét Prof. Dr. Jutta Hausmann professzornővel (az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetség tanszékének vezetőjével) együttműködve az Evangélikus Hittudományi Egyetem adta. A konferencia témája a következő volt: Női méltóság, mint emberi méltóság. A teológia és antropológia összefüggései közép-kelet európai perspektívából .


A női teológia egyik megnyilvánulása a feminista Szentírás-értelmezés, melynek építő jellegét emeli ki a Pápai Biblikus Bizottság által kiadott Szentírásmagyarázat az Egyházban című dokumentum (1993):

„A feminista egzegézisnek számos pozitív mellékhatása van. Létrejötte óta a nők aktívabban vesznek részt az egzegétikai kutatásban. Gyakran a férfiaknál jobban sikerült észrevenniük a nők jelenlétét, jelentőségét és szerepét a Szentírásban, a kereszténység kezdeti történetében és az Egyházban. Annak a modern kulturális látókörnek alapján, amely nagyobb figyelmet szentel a nő méltóságának és szerepének mind a társadalomban, mind az Egyházban, új kérdéseket teszünk fel a bibliai szövegnek. Ezek új felfedezésekre adnak alkalmat. A női érzékenység talál és kijavít olyan elterjedt értelmezéseket, amelyek célzatosak és arra irányulnak, hogy igazolják a férfiak uralmát a nők felett.”

 


Szükség van-e egyáltalán egy ilyen nőarcú teológiára, kérdezhetnénk. Miben más ez? Mit adhat a klasszikus férfi teológia mellé sajátosságként, újdonságként? A női teológia, alapul véve a Biblia sajátos antropológiáját, igyekszik rámutatni arra, hogy a férfi és a nő egyaránt Isten képére teremtetett, egyenlő méltósággal, értékekkel rendelkező, Isten által akart és szeretett lény, mindenféle megkülönböztetés nélkül. Felmutatja, hogy a nők elleni diszkrimináció a társadalmi együttélés legsúlyosabb, égbekiáltó bűnei közé tartozik.

A különféle felekezetekhez tartozó keresztény egyházak éppen női teológusaik segítségét igénybe véve tudnak társadalmi kritikát gyakorolni, ami éppen a kontextuális teológiai gondolkodás egyik nagyon fontos célkitűzése. Az egyházak, amelyek hierarchikus intézményi felépítményük mellett Jézus szándékából adódóan mégis elsősorban „testvéri közösségek”, nem nézhetik tétlenül a nőket érő diszkrimináció megnyilvánulásait, s még kevésbé vehetnek részt bennük. Az egyházakon belüli nőmozgalom olyan fórum, ahol a radikális társadalomkritika gyakorlása mellett a felszabadítás gondolata érződik. Ebből következően a női teológia valódi empátiát tanúsít az elnyomottak iránt (nemre, fajra, felekezetre vagy bármi egyébre való tekintet nélkül) és ezáltal forradalmasítja az erkölcsteológiát. Olyan értékeket hordoz, mint az érzék a konkrétumokra, az együttérzés, a könnyedség közvetlen kapcsolatok teremtésére. A női teológiai gondolkodás lehet épp olyan intellektuális, tudós művek sorozatait megalkotó, mint a hagyományos férfi teológia. De lehet egészen más is: kontemplatív, intuitív, költői.

 

a(z) MTÖE pénztárosa

Krisztina SJC 14 éve tartozik a Jézus Szíve Társasághoz. Volt vallási műsorszerkesztő, rendezőasszisztens és tanár. Ökumenikus nyitottsága a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szervezet Bárkával való kapcsolatához kötődik. Teológiát, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadást és addiktológiai konzultációt tanult. Jelenleg egyetemi szakkollégiumot vezet és egy hivatáskereső program szervezésében vesz részt.

Életrajza
Verse
 

 

Margó néni nyugdíjas evangélikus lelkésznő. Három gyermek anyja. A következő könyvek szerzője:
Angéla zsoltára (1998), Búval teljes esztendeim (2008), Báthory Erzsébet balladája (2012 - kéziratban).

Életrajza
Publikációi

 

Jutta az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetség Tanszékének vezetője, a Goldziher - a vallásközi párbeszédért - Intézet igazgatója. Különösen fontos számára a zsidósággal való párbeszéd, a gender-kérdésekkel, feminista-teológiai koncepciókkal való foglalkozás.
Főbb kutatási területei: Zsoltárok könyve, Bölcsességi irodalom, az ószövetségi Izrael identitásának kérdései, az erőszak problémája és a szent szövegek.

Életrajza  
Publikációi  
  Könyvek
  Monográfiák
  Cikkek
  Szerkesztés
  Fordítás

Nagy szeretettel emlékezünk Andorka Eszter evangélikus lelkésznőre, aki meghatározó szerepet játszott egyesületünk megalapításában, és az egyesület egykori vezetője volt. A fiatal lelkésznő az újszövetségi biblikum művelőjeként nemcsak a tudományos munkát tartotta fontosnak, hanem az adakozó szeretet mindennapi gyakorlását is. A másokért élő szeretet sokszor áldozatokat követel, néha olyan tragikus életáldozatokat is, mely Eszternek jutott osztályrészül, akinek 2003. februárjában, 33 éves korában egy a lelkigondozásában álló fiatalember erőszakos módon kioltotta fiatal életét. Emléke szívünkben örökké él.

Emlékkönyv
In memoriam
Publikációi

 

a(z) MTÖE médiafelelőse

Éva nyugdíjas lapszerkesztő, nagymama, könyvtár-magyar szakot végzett, a teológián hittanári képesítést szerzett.
Ma is cikkeket ír, lektorál, különféle jezsuita munkákban önkénteskedik, de legszívesebben unokáival játszik.

Életéről
Publikációi
Fordításai

 

 

Szeretettel emlékezünk Dr. Buday Kornélia katolikus teológusnőre, egyesületünk egykori elnökére. Munkássága óriási gyümölcse a 2005-ben Budapesten megrendezésre került Nemzetközi Konferencia megszervezése, hiszen az ESWTR ez alkalommal nyitott először Közép-Kelet Európa felé, és ezáltal hazánk híd lehetett a keleti és nyugati teológiai gondolkodás között. Nelli nem csupán elméleti szinten művelte a teológiát. Női életének beteljesedését az anyaságban látta. Szakmai karrierje, habilitációs munkája eltörpült annak jelentősége mögött, hogy életet ajándékozhat egy gyermeknek. Boldog anyai örömeit azonban mindössze három hétig élvezhette, miután egy a szülés következményeként fellépő agyvérzés elragadta fiatal életét.

In memoriam
Publikációi
 

 

Alkategóriák

Az alábbiakban bemutatkoznak egyesületünk jelenlegi tagjai. Életrajzuk mellettl publikációs listáijuk is megtalálható, így reményeink szerint az érdeklődők alaposabban is megismerhetik egy-egy tagunk munkásságát, életét, hivatását.

Egyesületünk mindig emlékeiben őrzi múltját, a Magyar Teológusnő Egyesületet, és mindazokat, akik tevékenyen részt vettek benne, valamint részt vesznek ma is az utódszervezet munkájában, hogy női szolgálatunk és gondolkodásunk egy boldogabb életteret teremtsen nőtársaink és minden ember számára.
Ők a múltunk, és még sokan, név nélkül. Sok kicsi mindennapi hős, női hősök, akiknek tragikuma magvetés az egyház életében, s akiknek a gyümölcsei vagyunk mi, és a lehetőség, hogy lehetünk.

Itt egyesületünk 2009-es újraalakulásának alapítótagjai olvashatók. Mindannyiuk munkája nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy a korábbi egyesület új név alatt, friss energiákkal feltöltekezve új életre kelhessen.

Azon férfiak és nők névsora, akik munkájukkal, anyagi forrásokkal, lelki támogatásukkal segítik egyesületünk munkájának, elveinek minél szélesebb körben való megismertetését, céljai minél hatékonyabb megvalósulását. Köszönjük támogatásukat!


Egyesületünk örömmel fogadja támogatásukat céljai megvalósításához.
A pártfogást és segítséget előre is hálás szívvel köszönjük!
Isten áldása kísérje életüket,
és segítse Önöket nagy terveik megvalósításában!
 


Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesülete
UniCredit Bank
Swift-kód: BACXHUHB
Számlaszám: HU65 1091 8001 0000 0062 7729 0003