A Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesülete (MTÖE)
tiszteletben tartja az Isten képmására teremtett ember méltóságát nemének, származásának,
vallási hovatartozásának vagy szexuális beállítottságának megkülönböztetése nélkül.

A szeretet parancsa, ami vallásaink és felekezeteink legfontosabb közös nevezője,
arra szólít fel, hogy határok nélkül gondolkodjunk és cselekedjünk, ami azt jelenti,
hogy visszautasítjuk a társadalmi és vallási kirekesztés minden formáját.
Teológusként, vallástudósként, lelkészként, spirituális vezetőként, hittanárként,
társadalmi hálózat kiépítőjeként vagy vallási önképző csoport vezetőjeként
olyan teológiát képviselünk, amely a párbeszédet, a megértést és az elfogadást keresi
a gyűlölet-beszéd, a megbélyegzés és az elutasítás helyett.

Ezért egyformán fontosnak tartjuk a társadalmi párbeszédet
mind a nemek egyenlő és igazságos társadalmi megítéléséről,
mind pedig a vallások közötti kölcsönös tiszteletről.

Női teológusként jól látjuk a tömérdek tennivalót, amely ránk vár,
hogy egyházainkban a férfiak és nők egyenjogúságának ügye nagyobb teret nyerjen,
hogy megvalósuljon az álmunk egy olyan közösségről,
amelynek minden tagja azért egyenlő, mert mindnyájan Isten képmását hordozzuk.

Nagyon fontos szakmai feladatunknak tekintjük
a határok nélküli (inkluzív) gondolkodás terjedésének elősegítését az egyházainkban,
a vallási közösségeinkben és a társadalmi életben.

Az MTÖE szívesen működik együtt olyan vallási vagy szekuláris szervezetekkel,
amelyek az emberi méltóság tiszteletét, a nemek igazságos társadalmi megítélését,
az ökumenét és a vallásközi párbeszédet fontosnak tartják,
és ezek megvalósulására törekednek.