Nyomtatás

a(z) MTÖE elnöke

Rita katolikus teológus, hittanár, kulturális manager, szociális manager és mentálhigiénés szakember.
Főbb kutatási területei: zsoltároskönyvexegézis, szinkrón-intertextuális szövegelemzés, feminista és felszabadítás-teológiai bibliaértelmezés.

Életrajza Lebenslauf
Publikációi Publikationen

 

 


 

» Életrajza

Tanulmányai:

2010-2014 Tudományos asszisztens a Bécsi Egyetem Katolikus Teológiai fakultásának Bibliatudományos Intézetében
  Egyidejűleg doktori tanulmányok a Bécsi Egyetem Katolikus teológiai fakultásán, Ószövetség szakon
2014. július 21. A disszertáció megvédése és a doktori tanulmányokat lezáró vizsga
  Tudományos fokozat: A teológiai tudományok doktora
  Minősítés: “Kitüntetéssel végzett”
  A disszertáció címe: „Az Ószövetség Te Deuma. A 103. Zsoltár szinkrón-intertextuális elemzése“
  A disszertáció kísérője: o. Univ. Prof. DDr. Georg Braulik
2002- 2004 Egyetemi teológus diploma a Bécsi Egyetem Katolikus teológiai fakultásán
  Tudományos fokozat: Magister / Master – egyetemi teológus
  Minősítés: “Kitüntetéssel végzett”
1999-2002 Egyetemi teológus diploma a Szegedi Hittudományi Főiskolán
  Tudományos fokozat: Magister / Master – egyetemi teológus
  Minősítés: Summa cum laude
1994-1998 Főiskolai hittanár diploma, a Szombathelyi Hittudományi Főiskolán
  Minősítés: “Kitűnő”
1992-1996 Kulturális manager és szociális manager diploma a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, Szombathelyen
  Minősítés: “Kitűnő”
Nyelvtudás: német (Österreichisches Sprachdiplom), angol, orosz, óhéber, ógörög, latin, magyar


Részvétel nemzetközi szakmai társaságok vezetésében:

2009- tagja az ESWTR (European Society of Women in Theological Research) nemzetközi vezetőségének
2007- elnöke a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesületének


Nemzetközi konferenciák szervezése:

2010 főszervezője az ESWTR VII. Közép-Kelet európai Konferenciájának (Budapest, 2010, augusztus 26-29.):
  „Női méltóság mint emberi méltóság. A teológia és az antropológia összefüggései közép-kelet európai szemszögből.“
2005 egyik főszervezője az ESWTR XI. Nemzetközi Konferenciájának (Budapest, 2005. augusztus 24-28.):
  „Hídépítés a sokarcú Európában. Vallási források, hagyományok, kontextusok és identitások.“
2013 fundraising-tevékenység az ESWTR XV. Nemzetközi Konferenciája számára (Drezda, Németország, 2013. augusztus 28 – szeptember 1.):
  „Ellenállás és víziók – Új horizontok“
2011 fundraising-tevékenység az ESWTR XIV. Nemzetközi Konferenciája számára (Salamanca, Spanyolország, 2011. augusztus 24-28.):
  „Feminista teológia: hallgatás, megértés és válaszadás a szekuláris és plurális világban“

 

» Publikációi

Kiadói tevékenység:

Tudományos cikkek:

» Lebenslauf

MMag. theol. Dr. theol. Rita Perintfalvi, Bakk. Bakk.

Ausbildung:

2010-2014 Universitätsassistentin am Institut für Bibelwissenschaft der Katholischen Theologie an der Universität Wien
  Gleichzeitig Doktoratstudium der Katholischen Theologie an der Universität Wien, im Fach Altes Testament
21. Juli 2014. Verteidigung der Dissertation und Abschlussprüfung des Doktotartsstudium
  Abschlusstitel: Doktorin der Theologie
  Qualifikation: Mit Auszeichnung bestanden
  Titel der Dissertation: „Das Te Deum des Alten Testaments. Psalm 103 in synchron-intertextueller Analyse“
  Dissertationsbetreuer: o. Univ. Prof. DDr. Georg Braulik
2002- 2004 Diplomstudium an der Universität Wien/ Katholisch- Theologische Fakultät
  Abschlusstitel: Magistergrad der Katholischen Fachtheologie
  Qualifikation: Mit Auszeichnung bestanden
1999-2002 Diplomstudium an der Pázmány-Péter-Universität, an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Szeged
  Abschlusstitel: Magistergrad der Katholischen Fachtheologie
  Qualifikation: Summa cum laude
1994-1998 Diplomstudium an der Erzbischöflichen Theologischen Hochschule Győr, an der Fakultät für Religionslehrerausbildung
  Qualifikation: Sehr gut
1992-1996 Diplomstudium an der Berzsenyi-Dániel-Pädagogische Hochschule, Szombathely
Kulturmanagement und Sozialmanagement mit Spezialisierung auf psychosoziale Prävention
Qualifikation: Sehr gut
 
Sprachkenntnisse:

Deutsch (Österreichisches Sprachdiplom), Englisch, Russisch, Althebräisch, Altgriechisch, Latein, Ungarisch

Leitende Funktionen in internationalen Fachgesellschaften:

Seit 2009 Mitglied des internationalen Vorstandes der ESWTR (European Society of Women in Theological Research)
Seit 2007 Präsidentin des Ökumenischen Verbandes der Theologinnen Ungarns


Konferenzorganisation:

2010 war ich die Hauptorganisatorin und Fundraiserin der Ostmitteleuropäischen Wissenschaftlichen Tagung der ESWTR
(Budapest, Ungarn, 26–29. August 2010):
  „Frauenwürde als Menschenwürde. Die Zusammenhänge zwischen Theologie und Anthropologie aus ostmitteleuropäischer Sicht.“
2005 engagierte ich mich als eine der Hauptorganisatorinnen der XI. Internationalen Konferenz der ESWTR
(Budapest, Ungarn 24-28. August 2005):
  „Building Bridges in a Multifaceted Europe. Religious Origins, Traditions, Contexts and Identities.“
2013 Fundraising-Tätigkeit für die XV. Internationale Konferenz der ESWTR (Dresden, Deutschland, 28. August - 01. September 2013):
  „Widerstand und Visionen – Neue Horizonte“
2011 Fundraising-Tätigkeit für die XIV. Internationale Konferenz der ESWTR (Salamanca, Spanien, 24.-28. August 2011):
  „Feminist theology: listening, understanding and giving answer in a secular and plural world“


» Publikationen

Herausgeberschaft:

Aufsätze: