Nyomtatás

2013-ban úgy döntöttünk, hogy vagyunk már olyan erősek befelé, hogy kiléphetünk a közönség elé megmutatni, hogy mi is az a női teológia, és hogy miben más, mint a tradicionális teológia. Ehhez a misztika témáját választottuk, mely érdekes és vonzó a ma embere számára.

Misztika-sorozatunk két részből állt. Az egyiknek az Evangélikus Hittudományi Egyetem, a másiknak pedig a jezsuita rendtartomány által fenntartott Párbeszéd Háza adott helyet.


A misztika jelentősége az ökumené szempontjából

A tradicionális teológiában sokszor a felekezetek és vallások közötti ellentét kerül előtérbe. A misztika gondolatisága viszont azt hangsúlyozza, hogy az ellentétek kiemelése nem szükségszerű, csupán esetleges. Lehet találni olyan utat, amely nem eltaszít, hanem összeköt.

Ez egy természetesen megélhető út, olyan mint egy lélegzetvétel. Magától értetődik, oda sem kell figyelni rá és mégis jelen van.

Persze a vallásközi- és felekezetközi párbeszéd közel sem ilyen egyszerű. Ezt a fajta párbeszédet tanulni kell, el kell sajátítani a kultúráját. Le kell vetkőzni hozzá rengeteg félelmet, és meg kell tanulni azt, hogy egy másik vallási tradíció sajátosságainak megbecsülése nem jelent szinkretizmust, és nem jelenti a saját tradíció elveinek, súlypontjainak feladását sem. Sok ember – teljesen érthető módon – azonosítja magát a saját vallási tradíciójával, így egy kicsit személyében is veszélyeztetve érzi magát, hogy mi lesz akkor a vallásához való kötődéssel, a saját hagyomány szeretetével, ha hirtelen egy másik vallási hagyományban is meglátja a jót, a szépet, a vonzót.

Ezen a téren van bőven dolgunk még. Mi hiszünk abban, hogy éppen a misztika „mint gondolkodást és társadalmat formáló erő” képes arra a fajta nyitottságra, toleranciára, ami megtalálja az egységet a különbözőségben. A keresztény misztikus gondolkodók mindig is azt képviselték, hogy lehet párbeszédbe kerülni a másfajta gondolkodással, hiszen Jézus által és istengyermekiségünk által mindannyiunkban van valami közös. A misztika mint tapasztalat az egység megtapasztalását jelenti. Az ember és az ember össze van kötve a valóság egy mélyebb síkján, nekünk csak nyitottabbá kell válnunk erre a mélyebb valóságra és akkor érthetővé válik minden, szinte teljesen magától.

 

Kategória: Misztika előadás-sorozat