Nyomtatás

Barátságban másokkal. Vallások - Kapcsolatok - Nézetek.

Gniezno belvárosa
 

2014. augusztus 24-én Gnieznóban nyílt meg soron következő, 9. regionális konferenciánk, amelyre a középkelet-európai tagokon kívül a holland, a német és az osztrák tagozatok képviselői is eljöttek. A lengyel témajavaslat először érthetetlennek tűnt: „Barátságban másokkal. Vallások - Kapcsolatok - Nézetek.” Ugyan mit lehet teológiailag ezzel a témával kezdeni?

Kiderült, hogy a témát a különböző irányzatok és vallási közösségek képviselői különböző módon értelmezték, de mégis volt valami közös is az előadásokban. Az egyik legfontosabb közös vonás a szabad gondolkodás volt. Úgy látszik, hogy az előző két konferencia szelleme mélyen áthatotta a feminista kutatói munkát. Örvendetes, hogy precíz és komoly elemzés is jellemezte az előadásokat.

A konferencia megnyitásának fénypontja Prof. Dr. Elisabeth Schüssler-Fiorenza előadása lett volna, amely balesete miatt sajnos elmaradt. De a lengyel szervezői csapat makacs ellenállásának köszönhetően az előadás megtartása megoldódott, még ha csak skype-on is! A hatás frenetikus volt.

Dr. Elisabeth Schüssler-Fiorenza
Skype-on keresztül tart előadást

 

Dr. Elisabeth Schüssler-Fiorenza előadásának címe önmagáért szól: „Friendship, Equality and the Cosmopolis of Wo/men.” (Freundschaft, Gleichheit und die Weltgemeinschaft von Frauen). Két ismétlődő gondolat alkotta az előadás vezérfonalát:

Az első gondolat kifejtésében az előadónő felhívta mindnyájunk figyelmét arra, hogy a „szociális forradalom már a kapunk előtt áll”, amihez a nők elnyomása és az ezzel szembeni elszánt harcunk nagyban hozzájárul. A világ változásra vár, ebben bízni kell, de részt is kell venni benne.
A második gondolat kapcsolódik Schüssler-Fiorenza azon véleményéhez, hogy a barátságot nem individuálisan kell értelmezni. A barátság kollektív hermeneutikája – vagyis a nők szolidaritása, társadalmi csoportosulása stb. – az, ami most aktuális. Ehhez kapcsolódik a női ekklézia javaslata, amelyet mintegy női parlamentnek képzel el.

Középen Dr. Perintfalvi Rita,
a kép jobb szélén Dr. Hrotkó Larissza

Eddig az időpontig már több előadás hangzott el, és több előadónő megpróbálta a barátságot szolidaritásként, illetve együttműködésként bemutatni.
Lorencz Klára történelmi előadása – "Lengyel, magyar két jó barátnő" – a lengyel publikumnak is meglepetést okozott. Sokat tanulhattak Klárától saját országuk koronás főiről!
Dr. Perintfalvi Rita a vallási és társadalmi kirekesztés elleni új perspektívákról szólt a „Die biblische Kultur der Liebe und Solidarität” című előadásában.
Dr. Hrotkó Larissza a nők zsinagógai közösségen belüli szolidaritásáról mesélt a „Freundschaften in Esrat-ha-Nashim” előadásában.
Mindenképpen említésre méltó a három nyitó előadás is, amelyek S. Dr. Rebeca Anič, Prof. Dr. Ana Thea Filipovič és Dr. habil. Elżbieta Adamiak nevéhez fűződnek. Dr. habil. Elżbieta Adamiak a barátságot a szisztematikus teológia paradigmájaként mutatta be. Ez érdekes próbálkozás volt, amely jelezte, hogy az előadónő határozottan eltávolodik a klasszikus dogmatikától egy új feminista teológia irányába, amelyet egyelőre még dogmatikai módszerekkel próbál kifejezni.

Dr. Hrotkó Larissza

 

Kategória: 2014. Gniezno - ESWTR-konferencia