Nyomtatás

Klári mérnök, hittanár, kántor, publicista, három felnőtt gyermek édesanyja. Élete vezérfonala az ökumené munkálása Roger Schutz tanácsának megfelelően: „Menjetek haza, és valósítsátok meg otthon Taizét!” Ez az „otthon” egyre bővül: Aszódon kezdődött, és az MTÖE révén európaivá szélesedett.

Életrajza
Hivatástudatáról
Publikációi
   Fordítások
   Cikkek

» Életrajza

Tanulmányai:


Hittanári és pasztorális munkássága:

» Hivatástudatáról

Részlet az ESWTR Női méltóság mint emberi méltóság címmel 2010-ben megrendezésre került 7. Közép-Kelet Európai Regionális Konferenciája kapcsán 2010. június 7-én, az aszódi Római Katolikus Hitéleti Központban megrendezett tanulmányi nap köszöntőjéből, melyben Lorencz Klára bemutatta az egyesületet, valamint mesélt az egyesülethez fűződő viszonyáról. Köszöntő beszéde teljes terjedelmében olvasható itt.

Katolikus családban nőttem fel, „menetrend szerint” részesültem a szentségekben, szentségi házasságot kötöttem, gyerekeim születtek. Igyekeztem elkötelezetten teljesíteni a keresztény női ideált. Egyre-másra meg kellett azonban tapasztalnom a különféle élethelyzetekben, hogy nem tudom teljesíteni az elvárásokat. Hol hibázok? Kerestem és kutattam a válaszokat. A Szív című jezsuita folyóiratnak régóta lelkes olvasója voltam, amikor egyszer egy olyan cikkel találkoztam, ami e kétségeim közepette hozzám szólt. E cikknek a révén kerültem kapcsolatba az újság főszerkesztőjével, Bárdosy Évával, és ő hívott meg az akkor éppen újraindult egyesületbe. Havonta egyszer találkozunk egymással, teológusnők, lelkésznők, hitoktatók. Keressük közösen a Szentírásban és a teológiában, mi az, ami igazán krisztusi, ami korszellemtől, társadalmi hagyományoktól független, örök Igazság.
[...]
Ökumenikus az egyesület, vagyis vallások és felekezetek közötti, ezért is közel áll a szívemhez, hiszen az aszódiak tudják, hogy szívügyem megismertetni az egységnek azt az örömét másokkal, amit számomra is jelent. Fontosnak tartom azt is, hogy többgenerációs a tagság. Én magam a középkorosztályt képviselem, de nemcsak az idősebbektől tanulok, hanem bizony a fiataloktól is, és persze én is igyekszem továbbadni tapasztalataimat, az általam felismert igazságokat. Közösen keressük egyházaink megújulásának útjait, tükröt tartva egymás és egyházaink elé.

[...] mint ahogy Szent Pál a sátorkészítésből, úgy tartom fenn missziós tevékenységemet mérnöki szakmámból. Tudományos fokozatom nincs, mit tudok akkor nyújtani az egyesületnek?
Először is az ökumené, vegyis a testvéri egység iránti elkötelezettségemet, hiszen Jézus azért jött, hogy hirdesse nekünk: mi mind egy Atyának a gyermekei vagyunk. Ez az, amit a hitoktatásban, ifjúsági programokon, táborokban szeretnék a fiatalokban is tudatosítani.
A felnőttekhez is szeretnék azonban szólni, konkrétan, a saját problémáikon keresztül, és ehhez a próbababák vagy kísérleti nyulak az egyesület tagjai. Őket szembesítem először azzal, amit megélve, megszenvedve megfogalmaztam, hogy továbbadhassam, és használjak vele. Jelenleg például arra készülök, hogy az elváltakkal foglalkozzam, akik szívükben az egyházhoz tartozónak érzik magukat, a törvények által mégis kirekesztettnek. Elkészült egy előadásom e témában, és kellő számú érdeklődő esetén további lelki gondozásukra is készen állok.

(A Köszöntő teljes terjedelmében itt olvasható. Elhangzott 2010. június 7-én.)
 

» Publikációi

Fordítások:

Cikkek:

Pasztorális témájú cikkek szerzője, melyek az Aszódi Tükörben és a római katolikus Egyházközségi Híradóban jelennek meg, de publikált a Keresztény Szóban, az Új Emberben és A Szívben is.