Nyomtatás

Nagy szeretettel emlékezünk Andorka Eszter evangélikus lelkésznőre, aki meghatározó szerepet játszott egyesületünk megalapításában, és az egyesület egykori vezetője volt. A fiatal lelkésznő az újszövetségi biblikum művelőjeként nemcsak a tudományos munkát tartotta fontosnak, hanem az adakozó szeretet mindennapi gyakorlását is. A másokért élő szeretet sokszor áldozatokat követel, néha olyan tragikus életáldozatokat is, mely Eszternek jutott osztályrészül, akinek 2003. februárjában, 33 éves korában egy a lelkigondozásában álló fiatalember erőszakos módon kioltotta fiatal életét. Emléke szívünkben örökké él.

Emlékkönyv
In memoriam
Publikációi

 

 

Emlékkönyv

Andorka Eszter kivételes személyiségének és életútjának állít emléket a 2007-ben megjelent "Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet!" című emlékkönyv, mely prédikációi, tudományos dolgozatai, gyerekeknek írt színdarabjai és róla szóló visszaemlékezések segítségével idézi meg őt számunkra, és egyben mutatja be azok számára, akik nem ismerhették őt.

 

 

Az Esztusról készült emlékkönyvnek az azt összeállító barátai, munkatársai, tisztelői nem véletlenül adták pont ezt a címet. Az alábbi linkre kattintva az Ézsaiás 40,1-11 által ihletett saját korábbi gondolatait és érzéseit olvashatjuk a prófétaságról, az elesettekhez való, Istennek tetsző hozzáállásról, és a szívéhez oly közel álló sorokról: "Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet!"

 

 

Az alábbi linkre kattintva a 2006. november 10-én, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a Tudomány Napja alkalmából évente megrendezésre kerülő konferencia keretében tartott könyvbemutatón elhangzottak olvashatók.


 

In memoriam
 

Andorka Eszter 2003 februárjában bekövetkezett erőszakos halála óta számos megemlékezés hangzik el rádióműsorokban, jelenik meg folyóiratokban, melyekben életét, hitvallását, személyiségét igyekeznek bemutatni a megszólalók, ezzel is emléket állítva neki és az általa oly fontosnak tartott elveknek: az erőszakmentességnek, az egymás iránti, főleg a rászorulók, elesettek iránt gyakorolt, tettekben is megnyilvánuló szeretetnek, melynek nagyszerű példája volt Andorka Eszter sajnálatosan rövid, ám annál tevékenyebb és odaadóbb élete.
Szernecz Zoltán pártoló tagunk munkája
 

 


Koszorúzás a MEVISZ elhunyt alapítótagjai,
Andorka Eszter és Bárdossy György sírjainál

 


2014-es mozgássérült passió Andorka Eszter emlékére
 

 


Mozgássérültek passiójátéka 2013 - in memoriam Andorka Eszter


 

Andorka Eszter: A hosszú út Betlehembe - karácsonyi bábjáték 2011

 

  

Publikációi

Ez az oldal jelenleg feltöltés alatt áll.