Nyomtatás

 

Szeretettel emlékezünk Dr. Buday Kornélia katolikus teológusnőre, egyesületünk egykori elnökére. Munkássága óriási gyümölcse a 2005-ben Budapesten megrendezésre került Nemzetközi Konferencia megszervezése, hiszen az ESWTR ez alkalommal nyitott először Közép-Kelet Európa felé, és ezáltal hazánk híd lehetett a keleti és nyugati teológiai gondolkodás között. Nelli nem csupán elméleti szinten művelte a teológiát. Női életének beteljesedését az anyaságban látta. Szakmai karrierje, habilitációs munkája eltörpült annak jelentősége mögött, hogy életet ajándékozhat egy gyermeknek. Boldog anyai örömeit azonban mindössze három hétig élvezhette, miután egy a szülés következményeként fellépő agyvérzés elragadta fiatal életét.

In memoriam
Publikációi
 

 

In memoriam

2008. július 21-én dr. Buday Kornélia (sz. 1971) szülés következtében fellépő agyvérzésben elhunyt. Csak pár héttel korábban, július 5-én adott életet kisfiának, Buday Soma Vendelnek. Halála egy ígéretes teológusnő és valláskutató életére tett pontot, olyan tudóséra, aki hazájában erőteljesen előmozdította a feminista teológia ügyét és sokat tett azért, hogy Kelet és Nyugat között javuljanak a kapcsolatok.

2003-ban Buday Kornélia Elzbieta Adamiakkal és Rebeka Anic-kal közösen adta ki a Theologische Frauenforschung in Mittel-Ost-Europa / Theological Women’s Studies in Central/Eastern Europe / Recherche théologique des femmes en Europe orientale et centrale című tanulmánykötetet. Ugyanebben az évben fejezte be doktori disszertációját Bécsben The Earth Has Given Birth to The Sky – Female Spirituality in the Hungarian Folk Religion címmel. A művet 2004-ben adták ki, és egy évvel rá Marga Bühring-díjat kapott érte Svájcban. Ezt követően vendégelőadóként működött Budapesten, Szegeden és Bangalore-ban. 2006 és 2007 között a Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest) BTK Néprajzi Tanszékének sámánista archívumában dolgozott. 2007 szeptemberétől teljes munkaidejű előadóként folytatta munkáját ugyanennek az egyetemnek a bölcsészkarán.

A 2007/08-as tanév telén a gráci Karl-Franzes egyetem Aigner Rollett vendégprofesszori ösztöndíjasaként jutott a Women’s and Gender Studies kurzusára. Energikus és elkötelezett tanár volt. A Vallástudományok intézetében saját kutatásait is folytatta a gender és az antropológia, a sámánizmus és más alternatív gyógymódok, istenek, illetve a nők részvétele a magyarországi, többségében vallási népi kultúra területein. Szakdolgozati tézise ezt a címet viseli: Genderspezifische Zugänge zu alternativen Heilverfahren am Beispiel schamanastischer Heilungswege (Alternatív gyógymódok genderspecifikus megközelítése sámánista gyógyítások példáján keresztül).

Perintfalvi Rita ezt az üzenetet küldte Magyarországról:

Buday Kornélia a feminista gondolkodásmódra Innsbruckban talált rá, amikor nekivágott a doktorátusának. Ausztriai tartózkodása alatt egy csoportnyi magyar teológusnőt gyűjtött össze, akikkel vezetése alatt elindította az első magyar ESWTR-csoportot. A salzburgi nemzetközi ESWTR-konferencián a fiatal teológus felajánlotta, hogy megszervezi az első Kelet-Európában tartott ESWTR konferenciát. A 2003-as hollandiai nemzetközi konferencián pedig a kis magyar szekció el is vállalta a következő konferencia budapesti szervezését. Magam 2004-ben találkoztam Nellivel először, akkor csatlakoztam az előkészítő csapathoz. Hihetetlenül sok és kemény munka várt ránk, majd két éven át szinte minden hétvégét a szervezéssel töltöttük. A gender-téma valami egészen újnak számított nálunk a teológiában. Sem egyházi, sem társadalmi támogatást nem kaptunk, annál bővebben jutott az elutasításból és a kritikából. Igazi úttörők voltunk nehéz prófétai rendeltetéssel.

Láttam Nelli lelkesedését és elkötelezettségét, amely töretlen maradt a sok szervezésbeli és anyagi nehézség ellenére is. A szememben ő hősies zseni volt. Végül állóképességének és energiájának gyümölcseként 2005-ben megrendeztük az első nemzetközi ESWTR-konferenciát Budapesten 110 résztvevővel. Sokan biztosan még emlékeznek is erre. Azon a konferencián Nelli történelmet írt, és nem is csak a magyar feminista teológia történelmét, hanem a teljes európai feminista mozgalom történelmét, amely ez által a konferencia által sajátos kelet-európai és magyar szempontot szerzett.

Mindnyájan gyászoljuk Buday Kornéliát. Sokan ismertük őt, érzékeltük őt és az elkötelezettségét. Nyugodjék békében. Együtt gyászoljuk őt a kisfiával, Soma Vendellel, aki ilyen hamar elveszítette édesanyját. Mindazokkal együtt, akik közel álltak Kornéliához.


Utrecht, 2008. augusztus 15.
Prof. Dr. Angela Berlis

Publikációi


Könyvek:


Cikkek: