Nyomtatás

Szernecz Zoltán pártoló tagunk munkája

Ökumenikus Teológusnő Egyesület vagyunk, mégpedig vallásközi értelemben ökumenikus. Ennek megfelelően jelenleg evangélikus és katolikus felekezethez tartozó teológusnők, hittanárok, lelkipásztori munkában tevékeny lelkésznők valamint egy a zsidó hittudományt művelő társnőnk alkotják társaságunkat. Jelenleg tíz tagunk van, de mindig vannak új érdeklődőink is, méghozzá szerencsére egyre többen.

Nyitottak vagyunk a határtudományok (szociológia, pszichológia, pedagógia stb.) művelői iránt is. Érdeklődő hallgatóként vagy szimpatizánsként pedig bárki részt vehet találkozóinkon, előadásainkon, konferenciáinkon.

2007-es megalakulásunkat követően jó pár évig elsősorban tudományos műhelyként működtünk, amely teret és lehetőséget biztosított egy ökumenikus párbeszéd és teológiai együttgondolkodás számára. Ebben az időben még formálódott a közösségünk, ezért elsősorban befelé próbáltunk építkezni, hogy aztán később majd egy igazi élő közösséggé összeforrva kiléphessünk a nyilvánosság elé, amit 2013 februárjában meg is tettünk.

Korábbi műhelyeink az istengyermekek szabadságában gondolkodók és kérdezők fórumai voltak, ahol teológiai és spirituális szellemi-lelki táplálékot kínáltunk egymásnak. Havi rendszerességgel ültünk össze és mindenki a saját területéről hozott egy előadást a többiek számára. Az ökumenikus nyitottság körünkben folyamatosan élő valóság volt: a közös hit hullámhosszán maradva sosem azt kerestük, ami elválaszt, hanem ami összeköt bennünket. Anélkül, hogy egy kicsit is belecsúsztunk volna bármiféle „szinkretizmusba”.
 

Az egyesület megalapításának ötlete

Egyesületünk elődje egy európai szervezet még pedig az ESWTR (European Society of Women in Theological Research) magyar tagozataként jött létre 2000-ben. Maga a Svájcban alapított anyaszervezet 1986 óta létezik, jelenleg több, mint 600 tagot számlál, rendkívül színes és sokarcú. Egyesületünk elnöke 2009 óta az európai egyesület nemzetközi vezetőségének is tagja.

Az MTÖE elsősorban konferenciák megszervezése által kapcsolódik az anyaszervezethez. Ennek megfelelően Budapesten 2005-ben megrendezte a 11. Nemzetközi ESWTR Konferenciát „Hídépítés a sokszínű Európában” címmel. Fontosnak tartottuk akkor, hogy a nagy európai szervezetnek némi „kelet-európai” látásmódot is adjunk, hiszen a magyar teológia úgy válik részévé az európai teológiának, hogy sajátos kérdésekkel is foglalkozik, és szemlélete, mentalitása is eltér a nyugati modelltől.

A nagy nemzetközi konferenciák mellett kisebb regionális konferenciák segítik a rendszeres tapasztalatcserét és a tagok szellemi, spirituális gazdagodását. Nagy örömünkre szolgált, hogy 2010. augusztus 26-29 között Budapesten rendezhettük meg a soros közép-kelet európai konferenciát. A konferencia intézményi hátterét Prof. Dr. Jutta Hausmann professzornővel (az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetség tanszékének vezetőjével) együttműködve az Evangélikus Hittudományi Egyetem adta. A konferencia témája a következő volt: Női méltóság, mint emberi méltóság. A teológia és antropológia összefüggései közép-kelet európai perspektívából .

Kategória: Egyesületünkről