Nyomtatás


Prof. Dr. Gerhard Marschütz, bécsi katolikus morálteológus professzor "A biológiai nem megszüntetése? Teológiai megfontolások a katolikus területen folyó gender-vitához." című cikkében tudományos érvekkel és differenciáltsággal keresi a választ arra, hogy keresztény emberként tényleg magát az ördögöt kell-e látnunk a genderben és annak "világméretű összeesküvési kísérletében", ahogy az sokszor a fundamentalista vallási és politikai retorikában megjelenik, vagy a teológia is gondolkodhat pozitívan a gender-elméletekről?

(A teljes cikk a képre kattintva olvasható.)
 

A cikk arra keresi a választ, hogy milyen új keretekben kellene a gender és az egyház ill. a teológia viszonyát a jövőben újragondolni. Ami semmiképpen nem egy veszélyes, hanem termékeny gondolkodásként eredményezne. Legalábbis lehetséges kellene, hogy legyen a gender-törekvésekkel „egy őszinte és okos párbeszédet” folytatni (Gaudium et spes 21 szellemöben) – ahogy az korábban a II. Vatikáni Zsinaton az ateizmussal szemben sikerült.

"Ma többek között a gender/queer studies-t lehetne ilyen kihívásnak tekinteni. Még akkor is, ha ez magát közel sem tekinti annyira az egyház ellenségének, mint ahogyan azt egyházi oldalról gondolják. Az új hozzáállás azt kellene, hogy jelentse, hogy az egyház tartózkodik az általánosító ideológiává való minősítéstől. És ezután meg kellene, hogy lássa a pozitívet is a gender/queer studies-ban mint növekedési lehetőséget a saját tanítása számára. Ez pedig azt feltételezné, hogy feltárja a gender studies lényegi célkitűzéseit a maga erősségében és ne zárkózzon el előle elhamarkodottan annak gyengeségeire hivatkozva. Az ilyen jellegű feltárási folyamat közben fel tudná fedni a saját gyengeségeket is, amelyek a saját pozíció óvására tett erőfeszítések közepette gyakran elkerülik a figyelmet" - idézet a cikkből, amely a Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyvben jelent meg.
(Dr. Szécsi József (szerk.): Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2014, Budapest, Luther Kiadó, 160-177.oldal)

Kategória: Uncategorised