Nyomtatás

„… és majd prófétálnak a fiaitok és lányaitok…”
(Joel 3,1, ApCsel 2,17)


Ezt a címet választották a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesületének tagjai a 2015. január 26-án kezdődő új előadássorozatuk számára, amelynek helyét most is a Párbeszéd Háza (1085 Budapest, Horánszky utca 20, Pázmány Péter konferenciaterem) biztosítja. A sorozat hivatalos partnere a Bécsi Tudományegyetem Katolikus Teológiai Fakultásán Prof. Dr. Dr. Kurt Apell vezetésével működő tudományos kutatócsoport: „Religion and Transformation in Contemporary European Society".

 

Isten azért hívja meg a prófétát, hogy szavát az emberekhez vigye. A próféta nem pusztán látnok vagy jós, hanem elsősorban az Igazság közvetítője, akit intuitív érzékenysége mellett tudatossága vezet. Ez különbözteti meg a prófétát az időjárást előrejelző meteorológustól vagy a tőzsdei elemzőtől. Azonban sem a legújabb felmérések, sem a legjobb matematikai módszerek nem mondhatják meg nekünk, milyen lesz a gyermekeink jövője abban a világban, amelyben a szegények és a gazdagok közötti különbség egyre nagyobb, a társadalmi és vallási kirekesztés újabb és újabb formái jelennek meg. Ahol az istenképűséget és emberi méltóságot azonos módon hordozó férfi és nő egyenlősége megkérdőjeleződik.

A mai világban is vannak nők és férfiak, akik hallják Isten szavát, amely az emberi kiteljesedésre, önmagunk felfedezésére hív, hogy azok lehessünk, akinek maga Isten álmodott meg minket. A kiteljesedés azonban túl kell, hogy lépjen rajtunk, szolidaritássá kell, hogy váljon bennünk mások felé. Ami aztán arra sürget minket, hogy a világot minden ember számára élhető hellyé formáljuk.

Persze a prófétaszerep nem könnyű! Az ilyeneket ma sem szeretik, kinevetik, sőt démonizálják, de a prófétát nem lehet megállítani: „S mondta Eszter … bemegyek a királyhoz a rendelet ellenére, s ha már elvesztem, hát elvesztem.” (Eszter könyve 4,15-16). Vagy ahogy Egyesületünk tagja, a nehézsorsú Bérczi Margit lelkésznő életrajzi könyvében írja: „Ma már tudom, mi választott el az igazi hittől. Hiányzott belőlem a szeretet, a mindent elfogadni tudás, amit Pál apostol így fogalmazott meg: Akik az Istent szeretik, minden javukra van.’ Aki szereti Őt, át tud lendülni minden szakadékon, mindent elfogad, tűr, remél. Ilyen volt a papné, Anna hite abban a kis falucskában.” (Angéla zsoltára)

Prófétaként a nyilvánosság elé lépni nem könnyű kötelesség, nőként pedig még nehezebb. Az évszázados nevelési minták miatt, amelyek a nők mozgásterét kizárólagosan a családi szférára korlátozták, a nők csak vonakodva vállalják a közszereplést még ma is, és valójában nincs is elegendő egyéni politikai tapasztalatuk. Az új sorozatával az MTÖE részben ezt a hiányt is kívánja pótolni, mert hiszünk abban, hogy a női hang és női látásmód emberibbé és igazságosabbá alakíthatja a társadalmat, egyházainkat és vallási közösségeinket.
A sorozat előadásaiban az Egyesület tagjai és a meghívott előadók – nők és férfiak – osztják meg az érdeklődőkkel az élet különböző területein szerzett prófétai tapasztalataikat, tudományos és bölcseleti megfontolásaikat.
 

 
Kategória: Előadás-sorozat 2015